Người theo dõi

Thứ Ba, 6 tháng 6, 2017

VÔ ĐỀ 6
(làm rồi mới thấy trùng vận, nản nữa luôn)
Trong đời chỉ nhận đắng và cay
Bởi mộng nhiều bên giữa chốn này
Những lúc tan chiều ăn mệt nghỉ
Đôi lần vỡ nợ uống cuồng quay
Người nay đã biết còn phim dở
Kẻ vẫn cho rằng hết chuyện hay
Nếu gặp thường xuyên trời hỡi! nản..
Thì thôi ngoảnh mặt ráng qua ngày

06/5/17 ---------ĐLX

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét