Người theo dõi

Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

VÔ ĐỀ ( bài 9)

Em à ! Hãy cất nụ cười ngân
Để gió truyền tai giọng vỡ dần
Mắt hỡi đừng nheo vàng bảy lượng
Thân này cứ ẫm bạc vài cân
Người khôn lắm mặt nhìn đâu dễ
Kẻ ngốc nhiều dao vẫn lại gần
Đợi thắm tình nhau là viễn tưởng
Duyên nào có giữ được liền ân .//.

18/07/2017 -----------------------ĐLX🙌👇👅🙆👫💎💋☝👏😘😘😎😝

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét