Người theo dõi

Thứ Tư, 9 tháng 8, 2017

TUỔI CHƯA BIẾT BUỒN !
Biết rõ từng phiên chịu đủ đòn

Sao người lại giữ tấm lòng son ?
Hồn thơ mộng ấy mơ thường đã...
Bóng quỷ sầu kia hận mãi còn...
Những hạt mưa buồn bôi mắt trẻ
Bao hàng lệ thảm nhuốm đầu con
Giờ em lảnh nợ không nguồn gốc
Hại nửa đời hoa rã cánh giòn .//.

9/8/17 Bút Thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét