Người theo dõi

Chủ Nhật, 20 tháng 8, 2017

DẠ THẾ NHÂN
Sổ lỗi nào vay nợ nhích kề
Yêu thần giấu kĩ mảnh tình khê 
Bề tôi rợn bóng phường vô lễ

Phía ẻm sờn chân gã bội thề

Quả nẫu dùng chung lòng chớ kệ

Ơn nhàu cấp đủ dạ hòng mê
Lầm khi đặt ẩn thường sai vế
Mỗi nghiệm làm ra chổng hướng đề .//.

20/08/2017 Bút Thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét