Người theo dõi

Thứ Hai, 21 tháng 8, 2017

THẰNG NGỐC LÀM QUAN
(liên hoàn)

Ẵm cổ thầy tôi ngự ghế vàng
Ông chừ nợ quốc chữ tào khang

Nhiều hôm quẫy động miền tiên giới
Có bữa vùng lên cõi địa đàng
Lãnh chúa hằng mơ vườn ngự uyển
Nô tì vẫn mộng nét đài trang
Bình phong phủ kín tầm thiên nhãn
Khắc rõ tròng đen việc nghỉ màng


Khắc rõ tròng đen việc nghỉ màng
Thiên đường khắt nghiệt đủ lời răng
Bề trên lệnh xuống ngừng vay bửa
Phận dưới trình lên hổng cuỗm chằng
Lũng đoạn quyền môn trầm lí tưởng
Băng hà chế độ vững hành trang
Càn khôn chổng thế gia đình trị
Chỉ thị đề cao sẵn hớ hàng .//.

21/08/2017 Bút thơ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét